ردیفنام کارخانه

خدمات پس از فروش

 ۱ آبسال ۷۷۲۰۹۰۰۷
 ۲ انرژی ۶۱۴۴۵
 ۳ آردل ۶۶۸۰۴۹۱۱
 ۴ آلیش گاز ۲۶۴۰۱۴۴۲-۴۴
 ۵ الکترو استیل

 ۸۸۵۵۶۲۵۸-۹  و ۸۸۷۰۷۲۹۰

 ۶ ارج ۴۴۵۰۳۴۲۵-۸
 ۷ بهسوز

 ۴۶۸۲۶۷۶۸ و ۴۶۸۵۲۸۰۲

 ۸ پارس خزر ۰۲۶-۴۴۹۰۳۳۱۳-۱۴
 ۹ پاناسونیک(کوه فرد) ۷۳۰۳۹
 ۱۰ پادیسان ۶۶۷۰۲۴۰۶
 ۱۱ پاکشوما ۷۳۰۴۳
 ۱۲ پلار

۰۳۱۳-۳۸۰۴۴۰۴ و ۷۷۵۷۷۷۶۷

 ۱۳ پیلوت ۰۲۱۶-۶۷۵۶۶۵۰
 ۱۴ گروه صنعتی بوتان ۵۱۰۱۱
 ۱۵ مادیران + شارپ + ایکس ویژن
 ۰۲۶-۴۳۲۱۰۰۰۰
 ۱۶ تاکنو گاز ۶۶۸۴۶۲۶۴-۷
 ۱۷ تهران سبحان

 ۴۶۸۳۱۵۶۲ و ۲۲۳۳۲۰۰۱

 ۱۸

 تکنوکیت و تکنو گاز ایتالیا

  ۸۳۶۹
 ۱۹ تلويزيون پارس۷۷۵۰۱۲۹۴
 ۲۰ جهان افروز مشهد

 ۸۸۷۵۲۹۹۱ و ۵۴۱۳۶۷۷-۰۵۱۱

 ۲۱ رزگاز  ۸۸۵۳۵۹۶۱-۵
 ۲۲ سپهرالكتريك ۸۸۷۳۱۲۱۶-۱۸
 ۲۳ سينجر

 ۵۵۲۶۰۷۷۵-۶ و ۵۱۰۷۲

 ۲۴ سَوَلان

 ۵۶۵۴۶۸۴۴ و ۰۹۱۲۸۸۸۱۸۳۳

 ۲۵ شهاب ۴۴۵۰۴۰۰۹
 ۲۶ عاليستان ۸۸۹۷۰۶۲۱-۴
 ۲۷ كاچيران ۸۸۳۱۶۸۵۰
 ۲۸ كارخانجات بهمن فيلور

 ۶۶۴۶۴۲۸۸-۷ 

 ۲۹ لوازم خانگي پارس ۸۵۱۷۷
 ۳۰ نيك كالا ۰۲۶۳-۴۱۱۱
 ۳۱ يخساران

 ۷۷۹۶۴۱۳۳-۴ و ۷۷۳۳۷۶۵۵

 ۳۲ گروه صنعتي امرسان ۳۵۷۱۱
 ۳۳ هيماليا۲۵۹۳۸۸۸۸
 ۳۴ ايران گرما ۶۶۶۱۳۸۶۱
 ۳۵ آزمون كار ۷۷۳۲۹۷۹۷
 ۳۶ ايران شرق نيشابور

 ۸۸۷۵۳۵۲۵-۸ و ۲۲۴۲۰۰۳-۰۵۵۱

 ۳۷ ايران كارتوس

 ۷۷۸۰۳۹۹۵ و ۶۶۵۷۲۰۰-۰۵۱۱

 ۳۸ برفاب ۸۹۳۶۸
 ۳۹ توليدي صنعتي سنگر كار ۸۸۵۴۷۲۵۰-۳
 ۴۰ جهان بين قشم (تلويزيون بلر) ۳۳۵۰۶۳۷۵-۶
 ۴۱ دونار خزر ۰۴۱۳-۴۲۰۴۹۱۴-۲۰
 ۴۲ رومگا گاز ۷۷۷۲۲۲۸۲
 ۴۳ قاينار خزر ۰۴۱۳-۴۲۰۱۱۱۸
 ۴۴ لورچ ۰۳۱۳-۵۷۲۲۰۲۷
 ۴۵ گرماوران ۶۶۷۰۳۵۵۰
 ۴۶ گروه صنعتي سوزان

 ۰۴۱-۳۴۳۰۸۳۴

 ۴۷ گلين گاز ۰۲۶-۳۶۶۰۱۶۱۶
 ۴۸ موريس فراگامان ۸۳۳۶۸
 ۴۹ استيل البرز ۸۸۶۷۱۰۳۵
 ۵۰ تکنوگاز –دوو –  اسنوا (گارانتي انتخاب) ۰۲۱-۸۲۱۰۲
 ۵۱ صنام ۰۲۱-۴۲۸۴۱
 ۵۲ جبال ۵۵۶۸۳۷۶۰
 ۵۳ ساتیسان گاز ۶۵۷۳۳۰۱۰
 ۵۴ کرال ( زیرو پارس) ۷۳۰۴۳
 ۵۵ اخوان ۶۶۳۷۳۴۲۰-۲۵
 ۵۶ شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران ( پاناسونیک )۸۸۷۹۳۹۰۱-۳
 ۵۷ هاردستون  ۸۸۹۱۳۳۰۴-۵
 ۵۸هيوندای ۰۵۱-۳۸۴۲۸۶۰۰
 ۵۹جواهریان ۰۲۱-۶۶۷۱۷۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.