ردیف نام کارخانه

خدمات پس از فروش

 ۱  آبسال  ۷۷۲۰۹۰۰۷
 ۲  انرژی  ۶۱۴۴۵
 ۳  آردل  ۶۶۸۰۴۹۱۱
 ۴  آلیش گاز  ۲۶۴۰۱۴۴۲-۴۴
 ۵  الکترو استیل

 ۸۸۵۵۶۲۵۸-۹  و ۸۸۷۰۷۲۹۰

 ۶  ارج  ۴۴۵۰۳۴۲۵-۸
 ۷  بهسوز

 ۴۶۸۲۶۷۶۸ و ۴۶۸۵۲۸۰۲

 ۸  پارس خزر  ۰۲۶-۴۴۹۰۳۳۱۳-۱۴
 ۹  پاناسونیک(کوه فرد)  ۷۳۰۳۹
 ۱۰  پادیسان  ۶۶۷۰۲۴۰۶
 ۱۱  پاکشوما  ۷۳۰۴۳
 ۱۲  پلار

۰۳۱۳-۳۸۰۴۴۰۴ و ۷۷۵۷۷۷۶۷

 ۱۳  پیلوت  ۰۲۱۶-۶۷۵۶۶۵۰
 ۱۴  گروه صنعتی بوتان  ۵۱۰۱۱
 ۱۵  مادیران + شارپ + ایکس ویژن
 ۰۲۶-۴۳۲۱۰۰۰۰
 ۱۶  تاکنو گاز  ۶۶۸۴۶۲۶۴-۷
 ۱۷  تهران سبحان

 ۴۶۸۳۱۵۶۲ و ۲۲۳۳۲۰۰۱

 ۱۸

 تکنوکیت و تکنو گاز ایتالیا

  ۸۳۶۹
 ۱۹  تلويزيون پارس ۷۷۵۰۱۲۹۴
 ۲۰  جهان افروز مشهد

 ۸۸۷۵۲۹۹۱ و ۵۴۱۳۶۷۷-۰۵۱۱

 ۲۱  رزگاز   ۸۸۵۳۵۹۶۱-۵
 ۲۲  سپهرالكتريك  ۸۸۷۳۱۲۱۶-۱۸
 ۲۳  سينجر

 ۵۵۲۶۰۷۷۵-۶ و ۵۱۰۷۲

 ۲۴  سَوَلان

 ۵۶۵۴۶۸۴۴ و ۰۹۱۲۸۸۸۱۸۳۳

 ۲۵  شهاب  ۴۴۵۰۴۰۰۹
 ۲۶  عاليستان  ۸۸۹۷۰۶۲۱-۴
 ۲۷  كاچيران  ۸۸۳۱۶۸۵۰
 ۲۸  كارخانجات بهمن فيلور

 ۶۶۴۶۴۲۸۸-۷ 

 ۲۹  لوازم خانگي پارس  ۸۵۱۷۷
 ۳۰  نيك كالا  ۰۲۶۳-۴۱۱۱
 ۳۱  يخساران

 ۷۷۹۶۴۱۳۳-۴ و ۷۷۳۳۷۶۵۵

 ۳۲  گروه صنعتي امرسان  ۳۵۷۱۱
 ۳۳  هيماليا ۲۵۹۳۸۸۸۸
 ۳۴  ايران گرما  ۶۶۶۱۳۸۶۱
 ۳۵  آزمون كار  ۷۷۳۲۹۷۹۷
 ۳۶  ايران شرق نيشابور

 ۸۸۷۵۳۵۲۵-۸ و ۲۲۴۲۰۰۳-۰۵۵۱

 ۳۷  ايران كارتوس

 ۷۷۸۰۳۹۹۵ و ۶۶۵۷۲۰۰-۰۵۱۱

 ۳۸  برفاب  ۸۹۳۶۸
 ۳۹  توليدي صنعتي سنگر كار  ۸۸۵۴۷۲۵۰-۳
 ۴۰  جهان بين قشم (تلويزيون بلر)  ۳۳۵۰۶۳۷۵-۶
 ۴۱  دونار خزر  ۰۴۱۳-۴۲۰۴۹۱۴-۲۰
 ۴۲  رومگا گاز  ۷۷۷۲۲۲۸۲
 ۴۳  قاينار خزر  ۰۴۱۳-۴۲۰۱۱۱۸
 ۴۴  لورچ  ۰۳۱۳-۵۷۲۲۰۲۷
 ۴۵  گرماوران  ۶۶۷۰۳۵۵۰
 ۴۶  گروه صنعتي سوزان

 ۰۴۱-۳۴۳۰۸۳۴

 ۴۷  گلين گاز  ۰۲۶-۳۶۶۰۱۶۱۶
 ۴۸  موريس فراگامان  ۸۳۳۶۸
 ۴۹  استيل البرز  ۸۸۶۷۱۰۳۵
 ۵۰  تکنوگاز –دوو –  اسنوا (گارانتي انتخاب)  ۰۲۱-۸۲۱۰۲
 ۵۱  صنام  ۰۲۱-۴۲۸۴۱
 ۵۲  جبال  ۵۵۶۸۳۷۶۰
 ۵۳  ساتیسان گاز  ۶۵۷۳۳۰۱۰
 ۵۴  کرال ( زیرو پارس)  ۷۳۰۴۳
 ۵۵  اخوان  ۶۶۳۷۳۴۲۰-۲۵
 ۵۶  شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران ( پاناسونیک ) ۸۸۷۹۳۹۰۱-۳
 ۵۷  هاردستون   ۸۸۹۱۳۳۰۴-۵
 ۵۸ هيوندای  ۰۵۱-۳۸۴۲۸۶۰۰
 ۵۹ جواهریان ۰۲۱-۶۶۷۱۷۱۱۲