قهوه کلمه عربی کفا یا کافا می باشد که از نام منطقه ای در اتیوپی که قهوه از آنجا می آید گرفته شده است..قهوه جوش های مختلفی به اشکال مختلف در فروشگاه های لوازم خانگی یافت می شود ولی اساس کار همه یکسان است در اینجا ما تا حدودی آن را برای شما تشریح می کنیم.

آب سرد موجود در محفظه این دستگاه پس از عبور از شیر یک طرفه و دیگ فلزى لوله اى، به جوش مى آید و از لوله خروجى بالاى قهوه جوش وارد صافى پر از قهوه آسیاب شده مى شود و از صافى قهوه عبور مى کند و به داخل یک پارچ مى ریزد.پارچ حاوى قهوه صاف شده به وسیله صفحه پایین گرم مى ماند تا مورد استفاده قرار بگیرد.

انواع قهوه جوش ها و قهوه صاف کن برقى

در تصویر زیر یک قهوه جوش از مدلهای جدید قهوه جوش داریم اگر بخواهیم اجزای آن را تعریف کنیم.

coffe-maker-2

* داراى مخزن یک و نیم لیتر معادل  ۱۰ فنجان قهوه

* فیلتردائم

* نمایشگر میزان آب

* سیستم ضد چکه

* قورى پیرکس قابل استفاده در اجاق مایکروفر

* صفحه گرم کن کم مصرف خودکار

طرز کار قهوه جوش

ابتدا به مقدار لازم آب داخل مخزن اصلى قرار دهید. سپس دو قاشق سو پخورى قهو ه ى ساییده شده در داخل صافى قهو ه جوش بریزید درب دستگاه را ببندید و آنگاه دوشاخه را به برق بزنید. کلید برق را استارت کنید لامپ سیگنال روشن میشود. دقت کنید که لیوان ها در جاى خود قرار گرفته باشند. پس از چند ثانیه لوله ى بخار شروع به تولید بخار کرده و بخار آب با فشار بر روى قهو ه ها پاشیده میشود و از زیر مخزن کوچک دو راهه قهو ه ی آماده داخل لیوانها خواهد ریخت این عمل تا پایان کار حدود ۴ تا ۵ دقیقه طول مى کشد تا دو لیوان قهوه آماده شود.

در ضمن در طول این مدت چند بار ترموستات عمل کرده و چراغ را روشن و خاموش مى کند.

best-automatic-coffee-maker

coffemaker-repair-1

باز کردن و بستن یک دستگاه قهوه جوش فورى

قبل از شروع کار تعمیرات دو شاخه سیم رابط برق را از پریز جدا کنید.

مشخصات فنى دستگاه برابراست با:

فرکانس: ۵۰ هرتز

قدرت : ۶۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

coffemaker-repairدر پوش قهوه جوش را حدوداً ۹۰ درجه باز کنید

در این حالت دو محفظه داخل هم دیده مى شود که محفظه بزرگ ، مخزن آب دستگاه مى باشد و محفظه کوچک که داخل محفظه بزرگ قرار دارد محل قرار گرفتن مخزن کوچک دوراهه و صافى قهوه مى باشد. صافى قهوه را از داخل دستگاه خارج کنید.

با خارج شدن مخزن کوچک دو راهه دو لوله خروجى آن به خوبى دیده مى شود. کف این محفظه دوسوراخ وجود دارد که دو لوله انتهایى مخزن کوچک دوراهه از آنجا خارج مى شوند.

در قسمت داخل مخزن کوچک دوراهه ، در انتهاى آن دو سوراخ وجود دارد

و در شکل  نشان داده شده است. که دو سوراخ خروج قهوه را نشان مى دهند.

coffemaker-repair-2 coffemaker-repair-3 coffemaker-repair-4 coffemaker-repair-5

دستگاه را به طرف جلوخم کنید.دقت کنید که قبلا آب داخل مخزن اصلى را تخلیه کرده باشید. پیچ هاى دو طرفه بدنه را با یک پیچ گوشتى دوشکافه باز کنید. براى جدا کردن درپوش با یک پیچ گوشتى دو سوراخ روى در را بلند کنید تا لوله ى خروج آب گرم از درپوش جدا شود.

coffemaker-repair-8 coffemaker-repair-9 coffemaker-repair-10 coffemaker-repair-11

لوله ى خروجى آب گرم و بخار را پس از جداشدن از درپوش بطرف پایین حرکت دهید.

بایک پیچ گوشتى دوسو کارده طرف پایه ى در پوش را از بدنه جداکنید تا درپوش جداشود.دراین حالت پس از جداشدن خارهاى دوطرفه درپوش از بدنه درپوش را از بدنه جداکنید.

محفظه بزرگ و مجراى خروج آب بطرف لوله بخار را نشان میدهد. در ضمن در این مجرا شیر یک طرفه وجود دارد که کار آن جلوگیرى از خروج بخار سوراخ خروج آب به طرف محفظه بزرگ مى باشد.دراین حالت محفظه کوچک و سوراخ هاى انتهایى آن به خوبى دیده مى شود.

با یک پیچ گوشتى چهار سو پیچ محکم کننده بدنه به مخزن هاى آب سرد و قهوه را باز کنید در این حالت لوله خروجى و لولاى حرکتى آن را ملاحظه کنید.

coffemaker-repair-11 coffemaker-repair-12  coffemaker-repair-13coffemaker-repair-14

با یک پیچ گوشتى چهار سو پیچ محکم کننده بدنه به مخزن هاى آب سرد و قهوه را باز کنید در این حالت لوله خروجى و لولاى حرکتى آن را ملاحظه کنید.

با یک پیچ گوشتى چهارسو پیچهاى کف دستگاه را باز کنید در این حالت سوراخ هاى کف محفظه ى کوچک را ملاحظه کنید. پس از باز شدن پیچها از دو طرف بدنه راگرفته و آن را از هم جدا کنید. دو طرف بدنه را گرفته و از هم جدا کنید.در این حالت کلید قطع و وصل آن به خوبى دیده مى شود با جدا شدن دو طرف بدنه دستگاه قهوه جوش از یک دیگر در این حالت اجزاى داخلى آن دیده مى شود.

coffemaker-repair-16 coffemaker-repair-17 coffemaker-repair-18 coffemaker-repair-19

روى دیگر کلید قطع و وصل برق، لوله تولید بخار، مجراى ورودى و خروجى آب از مخزن آب، فیوز حرارتى و ترموستات غیر قابل تنظیم و سیم اتصال به لامپ نشان داده شده است. با یک پیچ گوشتى مناسب چهارسو پیچهاى بست نگهدارنده المنت و لوله تولید بخار و سیستم هاى کنترل حرارتى را باز کنید. پس از باز شدن پیچها بست فلزى را گرفته و آن را بطرف بالا بلند کنید تا از بدنه جدا شود. فیش هاى برق ورودى المنت را از ترمینال آن جدا کنید.

coffemaker-repair-20 coffemaker-repair-21 coffemaker-repair-22 coffemaker-repair-23

روکش عایق نسوز را از روى فیوز حرارتى جدا کنید و روکش دیگرروى فیوز حرارتى وجود دارد که آن را هم باید بردارید.تا مقدار فیوز خوانده شود.

روکش دوم فیوز حرارتى که ضمن آن لاستیک شفاف با عایق حرارتى مى باشد از روى آن بر مىدارید دقت کنید که پس از تعویض احتمالى آن حتما در مونتاژ مجدد باید هر دو روکش را در جاى خودشان قرار دهید فیوز حرارتى را مشاهده میکنیم که اگر جریان زیاد باعث حرارت بیش از اندازه شود این فیوز سوخته و دستگاه را از کار مى اندازد. مقدار این فیوز برابر است با: TF192 C

سیمهاى رابط اهم متر را روى ترمینال هاى المنت قرار دهید دقت کنید که حتما یکى از دو سیم برق ورودى به المنت را از جاى خودش خارج کرده باشید در این حالت اهم متر ۹/۹۵ اهم را نشان مى دهد.

coffemaker-repair-24 coffemaker-repair-25 coffemaker-repair-26 coffemaker-repair-27

 المنت و لوله تولید بخار را گرفته و به طرف پایین آن را بکشید تا از رابط هاى پلاستیکى مقاوم جدا شود. پس از جدا شدن المنت و لوله تولید بخار و ترموستات غیر قابل تنظیم و رابط هاى لاستیکى مقاوم حرارتى , لوله تولید بخار , و صفحه بزرگ زیر المنت که با فاصله هوایى که بین المنت و بدنه ایجاد کرده باعث جلوگیرى از آسیب رساندن به بدنه مى شود.

اگر المنت به هر دلیل بسوزد چون با لوله تولید بخار به صورت پرس ساخته شده اند باید این قسمت را

کامل با هم تعویض شوند. مقدار ولتاژ و توان المنت را روى لوله المنت حک نموده اند تا در تعویض آن دچار مشکل نشوید. روى المنت نوشته شده است : ۲۳۰ ولت – ۶۰۰ وات

coffemaker-repair-28 coffemaker-repair-29 coffemaker-repair-30 coffemaker-repair-31

کلید این دستگاه همانطور که در عکس مشاهده مى کنید داراى دو سیم مى باشد که آن نشانه یک کلید قطع و وصل مى باشد. برای دیدن مراحل کار بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

repair-cofee-maker

نحوه تمیز کردن دستگاه قوه جوش

اگر مزه ى قهوه در دستگاه قهوه جوش به دلیل گرفتن جرم، عوض شود و شوینده هاى آماده نیز در اختیار نباشد مى توان از سرکه معمولى استفاده کرد و مراحل زیر را براى تمیز کردن دستگاه انجام داد.

۱- باید هر گونه قهوه باقى مانده داخل دستگاه را خارج و سبد دانهاى قهوه و صافى را خالى کرد.

۲- ابتدا باید جاى مخصوص قهوه را با آب سرد شست و آن را با یک پیمانه سرکه سفید و دو پیمانه آب پر کرد.

۳- سپس باید سرکه و آب را داخل مخزن قهوه ساز ریخت و دستگاه را روشن کرده، بعد از یک دور کامل آن را خاموش کرد.

۴- باید مخلوط سرکه در حدود ۱۵ دقیقه به همین حالت باقى مانده و ته نشین شود.

۵- دو بار آب خالى را در دستگاه ریخته و آنرا روشن کنید تا قطرات سرکه پاک شود.

۶- در نهایت بار دیگر دستگاه را خاموش کرده و ۱۵ دقیقه به همین حالت باقى نگهدارید تا کاملا تمیز شود.

coffemaker-repair-32

عیب یابى و رفع عیب قهوه جوش برقى

*قهو ه جوش کار نمى کند ولى چراغ نشانگر روشن است.

جواب : ۱- سیم هاى رابط به المنت قطع است. ۲ –  المنت سوخته است.

*قهوه جوش به طور اتوماتیک عمل نمى کند.

جواب :۱- بی متال معیوب است.

۲-  دستگاه نیاز به رسو بزدایى دارد چون لول هى بخار به طرف مخزن قهوه مسدود شده است.

*با زدن کلید قهو ه جوش دستگاه کار نمى کند و لامپ خبر نیز روشن نمى شود.

جواب : ۱- پریز برق ندارد.

۲ – دو شاخه و سیم رابط آن قطع شده است.

۳ – کلید اصلى معیوب است و برق را به دستگاه نمى رساند.

*دستگاه نشتى دارد.

جواب :۱-  به محض مشاهده هرگونه نشتى فوراً در صدد رفع آن برآیید.

۲-  زیادتر از حد مجاز در دستگاه آب ریخته شده است.

۳- در موقع مونتاژ لاستی کهاى آب بندى به طور کامل در جاى خود قرار نگرفته است.

۴ – واشرهاى آب بندى را تعویض کنید.

*قهوه جوش گرم نمی کند.

 ترموستات خراب است .

گرم نکردن قهوه جوش به دلیل خراب بودن ترموستات می باشد. یک لحظه کوتاه پلاتین های ترموستات را به همدیگر وصل کنید. در این هنگام اگر قهوه جوش گرم شد، ترموستات خراب است. ترموستات را در صورت امکان رفع عیب کنید، اگر عیب برطرف نشد آن را تعویض کنید.

اصول کار ترموستات به این صورت است که وقتی جریان الکتریکی المنت توسط ترموستات برقرار میشود، المنت گرم شده و گرمای آن از طریق بدنه مخزن جذب آب درون مخزن میشود. وقتی درجه حرارت آب بالا رفت و به حد مجاز رسید، گرمای المنت ، بازوی حساس ترموستات را گرم میکند. بازوی حساس در مقابل گرما انبساط طولی پیدا کرده و بطرف بالا کشیده میشود. در این هنگام دو پلاتین اتصال جریان المنت ، از همدیگر جدا شده و المنت از کار می افتد.

پس از مدت زمانی که دمای آب از حد لازم کمتر می شود. بازوی حساس خنک شده در نتیجه انقباض طولی پیدا کرده و دوباره دو پلاتین به همدیگر وصل می شوند و جریان المنت برقرار و آب گرم می گردد. بدین ترتیب در تمام مدتی که قهوه جوش به برق وصل است گرمای آب بطور خودکار کنترل می شود.

فواید خوردن قهوه

قهوه، هوشیاری، تمرکز و توجه را افزایش می‌دهد

قهوه حاوی آنتی اکسیدان های متعدد، خصوصاً پلی فنول است. آنتی اکسیدان ها بدن را در مقابل اکسیداسیون محافظت می‌کنند.این پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر نابودی مولکول های سازندۀ بدن ما را به دنبال دارد. پیری و ظهور سرطان ها از دیگر پیامدهای اکسیداسیون است.

منبع بسیار خوبی برای تأمین منیزیم، ویتامین B2، B3 و مس است.

به همین خاطر قهوه عملکرد پیشگیرانه در مقابل بسیاری از بیماری ها دارد. بیماری هایی چون:

سرطان کبد، سرطان کولون و سینه،

دیگر بیماری های کبد (خصوصاً سیروز)،

بیماری پارکینسون،

دیابت،

نقرس،

و غیره.

مضرات قهوه

آزاد شدن هورمون استرس. اگر شما فرد پر استرس یا مضطربی هستید، بهتر است که مصرف قهوه تان را کاهش دهید.

قهوه گوارش را سرعت می‌بخشد. اگر رودۀ حساسی دارید، باید از نوشیدن قهوه اجتناب کنند.

قهوه ترشح اسید معده را نیز افزایش می‌دهد: اگر مبتلا به رفلاکس معد-مری، ورم معده یا زخم معده هستید، حواس تان به میزان قهوه ای که می‌نوشید، باشد.

قهوه جذب آهن توسط بدن را نیز کم می‌کند

ضمناً دُز بالای کافئین طی بارداری خطرناک است. از همین رو، به زنان باردار توصیه می‌شود که مصرف قهوه شان را نهایتاً به دو فنجان در روز محدود کنند. (این میزان قهوه در صورتی مجاز است، که هیچ نوشیدنی حاوی کافئین دیگری مورد استفاده قرار نگیرد.)

و در نهایت باید بدانید که کافئین تپش قلب را زیاد می‌کند. پس در صورتی که به خاطر مشکلات ریتم قلبی، دارو می‌خورید، حواس تان به میزان مصرف قهوه تان باشد.

پس در نوشیدن قهوه مانند دیگر نوشیدنی ها با برنامه پیش بروید تا در حین استفاده از فواید آن از مضرات آن به دور باشد.

مطالب مرتبط :

طرز تهیه قهوه ترک

نکاتی مهم در کار با دستگاه قهوه ساز

طرز استفاده از دستگاه قهوه‌ساز اتوماتیک

كلمات كليدي : تعمير برد لباسشويي , تعمير برد يخچال, تعمير برد مايكروفر , تعمير برد مايكرويو, تعمير برد ظرفشويي , تعمير برد اجاق گاز , تعمير برد صفحه گاز,تعمير برد سايد باي سايد, تعمير برد لوازم خانگي , آريستون, ايندزيت ,ال جي,سامسونگ,بكو,ويرپول,دوو,ميله,بوش,Indesit , Ariston ,Mile,LG,Bosch,Samsung,Whirlpool

 استفاده از دستگاه قهوه‌ساز اتوماتیک

طرز استفاده از دستگاه قهوه‌ساز اتوماتیک

طرز استفاده از دستگاه قهوه‌ساز اتوماتیک