تخفيف هاي نيم تا يک ميليوني در بازار راکد لوازم خانگي

با وجود خبر هفته گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت مبني بر احتمال افزايش تعرفه واردات محصولات لوازم خانگي کره اي تا ۸۰ درصد به دليل نقش منفي شرکت هاي کره اي در شرايط تحريم، مشاهدات ميداني حاکي از آن است که اين اخبار حداقل به عنوان جو رواني نتوانسته است بازار اين دسته از لوازم خانگي را تحت تاثير قرار دهد. محصولاتي که به جرات مي توان گفت در سال هاي اخير، بخش بزرگي از بازار داخل را به خود اختصاص داده اند. علت آن را نيز مي توان حاصل رکود چندين ماهه بازار لوازم خانگي در کشور دانست.

به گزارش خراسان از بازار سعدي مشهد، هم اينک، فروشگاه هاي اين گروه از لوازم خانگي، فارغ از خبر يادشده، دو نوع تخفيف نقدي و جشنواره اي را براي فروش محصولات خود در نظر گرفته اند. تخفيفات نقدي عمدتاً توسط فروشگاه ها و با هدف دستيابي سريع تر به پول نقد صورت مي گيرد که مبلغ آن نيز در بين فروشگاه ها و بسته به نوع کالا متفاوت است.

به عنوان مثال مي توان از تخفيف ۳۵۰ هزار توماني براي محصولات حدود دو ميليون توماني و تخفيف يک ميليون توماني براي محصولات حدود ۲۰ ميليون توماني نام برد.تخفيفات جشنواره اي نيز مربوط به فروش فصلي اين فروشگاه هاست که توسط برندهاي مختلف و براي فروش بيشتر، حفظ بازار و براي کالاهاي منتخب ارائه مي شود. اين تخفيف ها نسبت به تخفيف هاي نقدي نظام مند تر بوده و تقريباً در اکثر فروشگاه ها براي کالاهاي مشابه مي توان آن ها را به يک رقم مشاهده نمود. به عنوان مثال براي يک تلويزيون حدود يک ميليون و ۹۰۰ هزار توماني، اين تخفيف ها حدود ۱۷۵ هزار تومان عرضه مي شود. به گفته فروشگاه داران، در صورتي که سازمان توسعه تجارت، تصميم خود را عملي نمايد، پيش بيني مي شود که قيمت محصولات کره اي نيز با افزايش مواجه شود که البته ميزان آن بستگي به سياست هاي فروش اين برندها در آينده نيز خواهد داشت.